Het standpunt van de gouverneur van Florida over de oorlog lijkt over het algemeen correct, hoewel hij de directe fout maakte om het te omschrijven als een ‘territoriaal geschil’.