Vraag: Wanneer zal president Joe Biden aankondigen dat hij zich kandidaat stelt voor herverkiezing? Antwoord: Hij doet het al elke dag. Niet met zoveel woorden, maar zijn politieke acties spreken luider, en zelfs holle, tijdelijke beleidswijzigingen zeggen evenveel als elke officiële verklaring.