Op 22 februari 2023 gaven natuurkundigen van de West Virginia University nieuw inzicht in de eerste wet van de thermodynamica, waardoor de reikwijdte en daarmee de verklarende kracht ervan werd uitgebreid. De quiz van deze week gaat over thermodynamica en haar wetten.

Sci-Five | The Hindu Science Quiz: over thermodynamica

1 / 5 | Thermodynamica is de wetenschap van de relatie tussen warmte, arbeid, temperatuur en energie. Tot ongeveer 1800 werd warmte niet formeel erkend als een vorm van energie. Noem de wetenschapper wiens observatie het begrip veranderde.

  • Benjamin Thompson
  • James Watt
  • James Prescott Joule
  • Georg Stephenson

Sir Benjamin Thompson’s observatie van de relatie tussen gegenereerde warmte en verrichte arbeid vormt de basis van de thermodynamica.

Als vervolg op