“Als we de informatie beperken die onze kinderen ontvangen, sturen we ze hopeloos onvoorbereid de wereld in”, zei Rep. Jahana Hayes, D-Conn., die een voormalig leraar is.

Commissievoorzitter Virginia Foxx, RN.C., zei dat er niets in de wetgeving staat over het verbieden van de boeken. “Dit wetsvoorstel gaat over transparantie”, zei ze. “Ouders hebben het recht om het te weten.”

Maatregelen rond transgenderkwesties

Democraten hebben amendementen voorgesteld die onder meer de salarissen van leraren zouden hebben verhoogd, loden leidingen in schoolgebouwen zouden hebben geëlimineerd, de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen zouden hebben versterkt en fondsen zouden hebben toegewezen om de diversiteit op scholen te vergroten.

Republikeinen hebben ook verschillende amendementen voorgesteld die de reikwijdte van het wetsvoorstel zouden uitbreiden, waaronder bepalingen die ouders het recht geven om materiaal voor professionele ontwikkeling te bekijken en om op de hoogte te worden gehouden van alle sprekers op vergaderingen of evenementen.

Een amendement van Rep. Bob Good, R-Va., Die zou eisen dat scholen ouders op de hoogte stellen als hun kind een andere naam of voornaamwoord gebruikt, kreeg een boze berisping van de vertegenwoordiger. Pramila Jayapal, D-Wash.