President Biden brengt donderdag zijn nieuwe begrotingsvoorstel uit, zijn laatste salvo in een gevecht met Republikeinen in het Congres over hoe om te gaan met uitgaven vóór de naderende deadline voor de schulden.Copyright © 2023 NPR. Alle rechten voorbehouden. Bezoek de pagina’s met gebruiksvoorwaarden en machtigingen van onze website op www.npr.org voor meer informatie.

NPR-transcripten worden in piekuren gemaakt door een NPR-contractant. Deze tekst is mogelijk niet in zijn definitieve vorm en kan in de toekomst worden bijgewerkt of herzien. Nauwkeurigheid en beschikbaarheid kunnen variëren. De gezaghebbende opname van de programmering van NPR is de audio-opname.